واحد بازرگانی

+98 922 231 6184

مقالات

بینایی ماشین چیست؟

بینایی ماشینی (Machine Vision) یکی از حوزه‌های جدید و در حال توسعه درعلوم کامپیوتر است که از مبانی مهندسی اپتیک،

بیشتر